Home » Sosyal Teorinin Temel Problemleri: Sosyal Analizde Eylem Yapı ve Çelişki by Anthony Giddens
Sosyal Teorinin Temel Problemleri: Sosyal Analizde Eylem Yapı ve Çelişki Anthony Giddens

Sosyal Teorinin Temel Problemleri: Sosyal Analizde Eylem Yapı ve Çelişki

Anthony Giddens

Published 2005
ISBN :
Paperback
603 pages
Enter the sum

 About the Book 

Modern sanayi toplumunun doğası ve gelişimini anlamayı sağlayacak ve çağımızı kavramlaştıracak yeni bir teori geliştirmeyi amaçlayan, böylece bir yandan modern toplumu araştıracak bir yöntem geliştirecek ve öte yandan genel sosyal teorinin doğasınıMoreModern sanayi toplumunun doğası ve gelişimini anlamayı sağlayacak ve çağımızı kavramlaştıracak yeni bir teori geliştirmeyi amaçlayan, böylece bir yandan modern toplumu araştıracak bir yöntem geliştirecek ve öte yandan genel sosyal teorinin doğasını sorgulayacak temelleri ortaya koymaya çalışan Giddens, sosyal teorinin sistematik yeniden inşaya ihtiyacı olduğunu düşünür ve kendi deyimiyle toplumsal düşünceyi istilâ eden `mitler`i eleştirerek sosyoloji tarihini yeniden yazmayı önerir. Sosyal bilimin kendine doğa bilimlerini model alabileceği, bu bilimin köklerinin muhafazakâr düşüncede yattığı, sosyolojinin `konsensüs` ve `çatışma` yaklaşımları arasında bir tartışma olarak görülebileceği gibi düşünceleri içeren mitlerden, Craib`e göre, sonuncusu özellikle önemlidir, ve Giddens toplumsal düşünceye musallat olan bu tür bölünmelere, özellikle de `yapı` ve `eylem` karşıtlığına bir çözüm sunar.Felsefî problemlerin bilimsel problemlerden bağımsız olduklarını ve kriz anları dışında felsefenin bilimsel çalışmaya girmediğini savunan pozitivizmin aksine, felsefî problemlerin sosyal bilimin merkezinde yer aldığını öne süren Giddens`a göre, bu ayrımları aşmada, sosyal teorinin inceleme-nesnesinin ne olması gerektiği sorusu belirleyici önemdedir. Sosyolojinin daha ziyade toplumsal dünyanın gerçek doğasını araştırmak yerine uygun bilgiyi üretme sorunuyla, toplumu nasıl bildiğimiz sorusuyla ilgilendiğini düşünen Giddens, bir gerçekliğin parçası olduğumuzu, gerçeklik anlayışımızın - dilimiz aracılığıyla şekillendiği için - büyük ölçüde bir yorum meselesi olduğunu, bu yüzden, epistemolojik sorunlara, yani gerçekliğin nasıl anlaşılabileceğine odaklanmak yerine ontolojiye yönelmemiz, yani farklı sosyal teori ve sosyoloji okullarının varlık veya oluş konusunu nasıl ele aldıklarını, toplumu meydana getiren şey olarak neyi gördüklerini araştırmamız gerektiğini düşünür. Felsefe ve farklı bilimlerin temel sorununun gerçekliğin doğası problemi olduğuna inanan ve post-pozitivizm ve modern hermeneutiğin de ontolojiye yöneldiğini düşünen Giddens`a göre bu ontoloji insan, insan davranışı, toplumsal yeniden-üretim ve toplumsal dönüşüm sorunlarını yeniden ele almalıdır.