Home » Antologija stare helenske lirike by Marko Višić
Antologija stare helenske lirike Marko Višić

Antologija stare helenske lirike

Marko Višić

Published
ISBN :
260 pages
Enter the sum

 About the Book 

Sam prevod helenskih iliričara popraćen je važnim književnim i filološkim komentarima.Na kraju dela daje se spisak skraćenica češće citiranih dela i izvora, potom popis korišćene literature impozantne s obzirom na jezike na kojim je pisana.NakonMoreSam prevod helenskih iliričara popraćen je važnim književnim i filološkim komentarima.Na kraju dela daje se spisak skraćenica češće citiranih dela i izvora, potom popis korišćene literature impozantne s obzirom na jezike na kojim je pisana.Nakon opsežne bibliografije sledi indeks stvari i pojmova što čitaocu olakšava snalaženje u celokupnom delu. U uvodnoj studiji autor iste ukazuje da čitalac na startu helenski liriku treba da gleda sa stvaralačkog, a ne hronološkog stanovišta, što ukazuje da tradicionalna podela na elegiju, jambografiju, meliku, horsku liriku i epigramsko pesništvo ne može poslužiti ka kriterijum za ocenu njezine vrednosti, jer je homogena.