Home » Pahan ongelma teoreettisesta ja käytännöllisestä näkökulmasta by Olli Pitkänen
Pahan ongelma teoreettisesta ja käytännöllisestä näkökulmasta Olli Pitkänen

Pahan ongelma teoreettisesta ja käytännöllisestä näkökulmasta

Olli Pitkänen

Published 2014
ISBN :
Hardcover
121 pages
Enter the sum

 About the Book 

Teoksessaan Pitkänen pohtii kuinka pahan olemassaolon aiheuttamaan eksistentiaaliseen haasteeseen voitaisiin pyrkiä vastaamaan nykypäivän tarpeet täyttävällä tavalla, sen paremmin romantisoimatta kuin trivialisoimattakaan pahan käsitettä. PitkäsenMoreTeoksessaan Pitkänen pohtii kuinka pahan olemassaolon aiheuttamaan eksistentiaaliseen haasteeseen voitaisiin pyrkiä vastaamaan nykypäivän tarpeet täyttävällä tavalla, sen paremmin romantisoimatta kuin trivialisoimattakaan pahan käsitettä. Pitkäsen mukaan sekä uskonnolliset perinteet että rationaalinen filosofia ovat pitkälti käyttäneet loppuun resurssinsa kohdata pahaa, samaan aikaan kun käytännöllinen tarve pahan ymmärtämiseen näyttää alati kasvavan.Klassisten filosofien kuten Kantin, Schellingin ja Kierkegaardin näkemysten pohdiskelun ohella kirjoittaja tarkastelee myös viime vuosikymmeninä nousseiden satanististen liikkeiden näkemyksiä. Tarkastelussaan Pitkänen käyttää hyväkseen laajaa sivistystaustaansa erityisesti pahan käsitettä koskevassa modernissa filosofiassa, karsastamatta toisaalta myöskään henkilökohtaisempaa otetta, jota pahan kokonaisvaltainen ymmärtäminen hänen mukaansa edellyttää.Olli Pitkänen on yhteiskuntatieteiden maisteri ja työskentelee tällä hetkellä Alfred Kordelinin säätiön tarjoamalla rahoituksella metafyysisen pahakäsityksen mahdollisuutta nykyfilosofiassa tutkivan väitöskirjan parissa.